Imunoglukan

Ochrana údajov

Ochrana osobných údajov (PDF, 440kB)

Formulár na zaslanie žiadosti o vymazanie digitálnej stopy:

Žiadosť o vymazanie digitálnej stopy

Formulár na odvolanie súhlasu so spracovaním údajov na marketingové účely

Žiadosť o odvolanie súhlasu na spracovanie údajov na marketingové účely

Informácie o používaní cookies

Všetky informácie o používaní cookies nájdete na samostatnej stránke.