Imunoglukan

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

Podľa zákona máte nárok na zrušenie svojho súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov na marketingové účely, ktorý ste nám dali. Spracovanie osobných údajov podlieha podmienkam na spracovanie osobných údajov. Zadajte údaje, na základe ktorých vás budeme vedieť identifikovať. Údaje musia byť zhodné s údajmi, ktoré ste zadali do nášho systému, aby sme mohli overiť vašu identitu.